Đối tác chiến lược

Trong quan hệ hợp tác đầu tư – kinh doanh với các đối tác, chúng tôi luôn luôn xây dựng một mối quan hệ bình đẳng, công bằng, thiện chí vì sự phát triển và lợi ích chung với “niềm tin và chữ tín” luôn được đặt lên hàng đầu.

Với phương châm “Hợp tác vì lợi ích chung và cùng phát triển” chúng tôi đã ký kết các chương trình hợp tác chiến lược với các đối tác uy tín và thương hiệu lớn như: