Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Nông Sản Phú Gia

 Lô D, KCN Lễ Môn, P. Quản Hưng, TP. Thành Hóa, Thanh Hóa

 0931065556

 phugiagroup1010@gmail.com

 www.phugiagroup.com